Szereli, javítja, csatlakoztatja és ellenőrzi a villamosenergia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorok, villamos forgógépek, villamos kapcsolóberendezések, távvezetékek, kábelhálózatok, fázisjavító eszközök stb.).

Feladatai:
1. a hálózat működtetéséhez szükséges elosztószekrények, transzformátorok, kapcsolóberendezések, védelmi automatikák, fázisjavító eszközök, mérőváltók, feszültség-, áram- és fogyasztásmérő műszerek felszerelése és javítása;
2. a villamosenergia továbbítására és elosztására szolgáló távvezeték- vagy kábelhálózat kiépítése;
3. a villamosgépek és a hálózat közé teljesítményelektronikai eszközök (egyenirányító hidak, inverterek, fordulatszám-szabályozó automatikák stb.) beépítése;
4. légi- és földalatti elektromos kábelek és elektromos feszítőkábelek helyszíni szerelése és javítása;
5. légi- és földalatti kábelek illesztése;
6. a biztonsági módszerek és eljárások betartása, többek között a berendezések rendszeres ellenőrzése, a munkaterületek elkerítése korláttal, stb.;
7. kapcsolók megszakítása, vagy földelőberendezések felszerelése a megrongálódott vagy kidőlt vezetékekkel kapcsolatos elektromos veszélyek elhárítása, illetve a javításuk megkönnyítése érdekében;
8. vezetékezési diagramok és elektromos vizsgálati műszerek segítségével a hibás szakaszolóberendezések, áramkör-megszakítók, biztosítók, feszültségszabályozók, transzformátorok, kapcsolók, relék és vezetékek kiszűrése.

Jellemző munkakörök:
Elektromos kábelszerelő
Elektromos vezetékszerelő
Villamoshálózati távvezeték- és kábelszerelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus)

7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

8212 Villamosberendezés-összeszerelő